Kategorie domków Kategorie
Kategorie domków Promocje
Kategorie domków Bestsellery

REGULAMIN

1. Przed dokonaniem zakupu upewnij się, że zamawiasz prawidłowy przedmiot.

Jeśli masz pytania odnośnie produktu lub posiadasz jakiekolwiek wątpliwości prosimy o kontakt z naszym specjalistą. Otrzymasz wtedy wszystkie potrzebne informacje.

2. Ceny naszych produktów podawane są w polskich złotych i zawierają podatek VAT. (Informujemy iż posiadamy europejski numer NIP, co upoważnia nas do sprzedaży naszych produktów w cenach netto innym firmom w Unii Europejskiej posiadających europejski numer NIP)

3. Faktura VAT zostaje wystawiona automatycznie po dokonaniu zakupu, na dane podane w formularzu.

4. System po wygenerowaniu zamówienia przygotowuje umowę zakupu która zostaje wysłana automatycznie na adres mail podany w formularzu. Prosimy dokładnie sprawdzić czy wszystko prawidłowo zostało wygenerowane.

Dwie kopie umowy prosimy wydrukować i wysłać podpisane na nasz adres korespondencyjny.

Dąbrowskiego 281 Poznań 60-009.

Umowa zostanie podpisana oraz odesłana do Państwa za pośrednictwem poczty tradycyjnej.

Po złożeniu obu podpisów umowa staje się prawomocną.

5. Zamówienie trafia do realizacji w momencie zaksięgowania wpłaty odpowiedniego zadatku na naszym koncie bankowym. W przypadku kiedy nie otrzymamy zaliczki, termin realizacji może się wydłużyć o wynikły czas opóźnienia.

6. W momencie gdy zamówiony przedmiot zostanie wyprodukowany, nasz specjalista skontaktuje się z Państwem i ustali dogodny termin montażu.

7. Czas realizacji zamówienia (produkcji) trwa od 2 – 10 tygodni (czas ten może się wydłużyć w zależności od wielkości zamówienia)

Termin wysyłki mniejszych produktów tj. kompostowniki to 1-7 dni.

8. Kupujący zobowiązany jest do prawidłowego przygotowania gruntu/podłoża do montażu domku. Zgodnie z sztuką budowlaną.

9. Impregnacja znajdująca się w wycenach naszych domków obejmuje jednokrotną impregnację bezbarwną zewnętrzną domku. Nakładanie odbywa się natryskowo bądź tradycyjnie dopiero po złożeniu domku.

10. Istnieje możliwość zamówienia impregnacji wewnętrznej domku, bądź impregnacja domku na odpowiedni kolor. Cena usługi ustalana jest indywidualnie.

11. Opcja dodatkowa gont, obejmuje przybicie bezpośrednio do połaci dachowej gontu karpiówki, zgodnie z sztuką dekarską i wskazaniami producenta. Posiadamy w swojej ofercie gont typu „karpiówka” w podstawowych kolorach. ( czerwony, szary, zielony, brązowy ) Kolor gontu należy zgłosić przy składaniu zamówienia. W przypadku gdy kolor gontu nie został zgłoszony, specjalista będzie kontaktował się z Państwem telefonicznie.

12. Opcja dodatkowa panele podłogowe, obejmuje ułożenie na piance podkładowej paneli podłogowych. Kolorystyka paneli nie jest stała. Po zamówieniu klientowi zostają przedstawione co najmniej 3 różne kolory do wyboru.

13. Pozostałą część zapłaty za przedmiot, inwestor jest zobowiązany do przekazania w momencie określonym przez umowę zakupu.

14. Cena kup teraz (cena podstawowa domku) obejmuje zakup wszystkich elementów potrzebnych do budowy domku. (ściany, drzwi, okna, połać dachowa, *podłoga)

* jeśli została uwzględniona w opisie domku

15. Dane osobowe podane podczas rejestracji, będą przetwarzane przez operatora, w zakresie realizowania usług oferowanych przez naszą firmę, oraz w celu wypełnienia usprawiedliwionych potrzeb operatora, które bezpośrednio wynikają z przepisów prawa.

16. Chęć zmiany lub usunięcia danych z bazy naszej firmy prosimy przesłać na nasz adres mailowy bądź listownie na adres korespondencyjny. Dane osobowe są przechowywane przez nasz system z zachowaniem wszelkich obowiązujących norm ostrożności i poufności.

17. Kupujący oświadcza iż zapoznał się z regulaminem firmy Elektrorygiel, akceptuje warunki gwarancji jednocześnie wyraża zgodę na umieszczenie certyfikatu. Brak certyfikatu oznacza dobrowolne zrezygnowanie z gwarancji.

18. W przypadku braku odbioru wyprodukowanego towaru sprzedawcy (w odpowiednio uzgodnionym terminie) przez kupującego zostanie naliczona opłata związana z poniesionymi przez sprzedawce kosztami magazynowania produktu.

 

Warunkiem Gwarancji

Firma ELEKTRORYGIEL udziela gwarancji na swoje wyroby w okresie liczonym od daty zakończenia montażu, o ile został on zlecony firmie ELEKTRORYGIEL przez Kupującego wraz z zamówionym wyrobem,

Producent, gwarantuje, że wyrób jest wolny od wad fizycznych,

Gwarancja wynosi 12 miesięcy na wszystkie elementy łącznie z pokryciem dachowym

Zgłoszenia reklamacji można dokonać: osobiście, telefonicznie, faksem, za pomocą poczty elektronicznej, listownie. W korespondencji należy podawać dokładne, czytelne dane osobowe i adresowe,

Gwarant zobowiązuje się do usunięcia wad wyrobu lub naprawy wadliwego wyrobu.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za wady jakościowe wyrobu spowodowane niewłaściwym transportem,- za wyjątkiem transportu pojazdami producenta- magazynowaniem lub nie zastosowaniem się do jego zaleceń w zakresie konserwacji i montażu wyrobu,

Producent nie ponosi odpowiedzialności za wady spowodowane niewłaściwym, niezgodnym z przeznaczeniem wyrobu użytkowaniem,

Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas upływający pomiędzy dniem zgłoszenia wady a dniem w którym ją usunięto,

Rozpatrzenie reklamacji nastąpi nie później niż w okresie 21 dni od daty otrzymania zgłoszenia reklamacji,

Usunięcie wad wyrobu bądź jego wymiana następuje nie później niż w ciągu 14 dni od końca okresu na rozpatrzenie reklamacji,

Gwarancją objęte są wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanej rzeczy,

Nie uznaje się za wady zdrowych sęków oraz naturalnych pęknięć drewna, zachodzących podczas procesu użytkowania drewna, wywołanych wpływem zmiennych warunków atmosferycznych, w których użytkowany jest wyrób, a które wynikają z naturalnych właściwości fizycznych drewna .Powstałe pęknięcia nie mają wpływu na trwałość i walory użytkowe wyrobu.

Gwarancji nie podlegają: regulacja drzwi i okien, uszkodzenia produktu wynikające z zaniedbań

kupującego.

Nie stanowią wad będących podstawą gwarancji zmiany wyrobu spowodowane jego użytkowaniem.

*Powyższa oferta ma charakter informacyjny i jest zaproszeniem do negocjacji, niniejsza oferta nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych.

 


Dotacje na innowacje – Inwestujemy w Waszą przyszłość
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa.